Ready for take-off
Performante inwerking van nieuwe medewerkersWat?
Een krachtig begeleidingstraject voor een snelle integratie van een nieuwe medewerker via doelgerichte opleidingen én individuele coaching, aanvullend op de voorziene onthaalprocedure

Waarom?
Een aantal extra competenties bij uw nieuwe medewerker versterken het effect van de onthaalinspanningen van HR, leidinggevenden en collega’s.
Onze ondersteuning focust op deze specifieke competenties. We stellen een unieke en performante aanpak voor op maat van het bedrijf. Onze aanpak verlicht de taak van de leidinggevende en verhoogt de kwaliteit van de onthaalprocedure.

Voor wie?
Nieuw aangeworven medewerkers (of medewerkers die in een sterk gewijzigde functie starten), in het bijzonder jonge medewerkers.

Deelnameprijs
Kosteloos

Aanpak en inhoud
Onze aanpak bestaat uit 4 concrete stappen:


1

(On)Boarding now!


Intakegesprek met de verantwoordelijke en de nieuwe medewerker: bespreking van de aanpak en de doelen.

2

Fasten your seatbelts!


Keuze uit krachtige webinars of klassikale opleidingen, gespreid over 6 tot 12 maanden.

3

Take-off!


Individuele coaching (3 x 2u) aansluitend op deze webinars en/of opleidingen
Inhoud:


  • Wat werd er geleerd in de voorbije opleidingen? Hoe kan dit toegepast worden?
  • Problemen en uitdagingen in de nieuwe job
  • Verdieping van het inzicht in het persoonlijk functioneren en bijsturing van persoonlijke vaardigheden

4

Touch down …


Afsluitend gesprek met verantwoordelijke en medewerker waarin de aanpak besproken en geëvalueerd wordt.

Interesse?
U vindt meer informatie in het webinar ‘Ready for take-off!’ of u kan rechtstreeks contact opnemen met OBMB-FEMB.