Opleiding i.s.m. RTM-Vlaams Brabant
Basis-elektriciteit

DOELGROEP
  Arbeiders, bedienden

DOELSTELLING

PROGRAMMA
  1. De elektrische kring:
   Voorstelling
   Kringelementen
   Open- en gesloten kring
   Kortsluiting, slecht contact, overbelasting en onderbreking
  2. Elektrische ladingen:
   Samenstelling van de stof
   Elektriciteit
   Isolator, halfgeleider, geleider en supergeleiding
   Basisvragen
  3. De elektrische spaning:
   Elektrisch potentiaal
   Elektrische spanning
   Meten van spanning
  4. De elekrische stroom:
   Elektrische stroom
   De elektrische stroomkring
   Geleiders
   Isolatoren
  5. De soorten spanningen en stromen:
   Een gelijkspanning of een gelijkstroom
   Een wisselspanning of een wisselstroom
   Waarden bij spanningen en stromen
   Basisvragen
  6. De elektrische weerstand:
   Voorstelling met het watermodel
   De weerstandswaarde
   De vermogenswaarde
   Het meten van weerstanden
   Soorten weerstanden
   De soortelijke weerstand
   De wet van Pouillet
  7. De wet van Ohm:
   De definitie van de wet van Ohm
   De afgeleide formules
  8. De serieschakeling:
   Het principe van de serieschakeling
   De eigenschappen van een serieschakeling
   De vervangingsweerstand
   De voorschakelweerstand
  9. De parallelschakeling:
   Het principe van de parallelschakeling
   De eigenschappen van een parallelschakeling
   Vervangingsweerstand
   Oefeningen
  10. Arbeid en vermogen:
   Arbeid
   Het vermogen bij gelijkspanning
   Het vermogen bij wisselspanning
   Het verband tussen arbeid, vermogen en de wet van Ohm
  11. Het rendement:
   Wat is rendement ?
   De formulering van het rendement
  12. Meten van het energieverbruik:
   Vermogens meten met een volt- ampère- en een wattmeter
   Het elektrisch verbruik meten met een kWh-meter
   De elektrische energieprijs
  13. Het Joule-effect:
   Het Joule-effect
   De wet van Joule
   Het verlies door het Joule-effect
   Het Joule-effect bij het overbrengen van elektrische energie
  14. Schakelmateriaal:
   Componenten in de kring
   Netstelsels
   Schakelmateriaal en de symbolen
  15. Basisschakelingen:
   Teken technologische symbolen
   Enkele basisschakelingen
  16. Praktische ruimtelijke uitvoering:
   Componenten
   Uitvoeringen
   Opstellen schema
   Uitmeten van een stroomkring onder spanning
   Uitmeten van een stroomkring zonder spanning
  17. Meettechnologie:
   Gebruik van de universele meter
   Uitmeten van een schakelaar
   Aandachtspunten bij het gebruik van een V-meter
   Meten van een gelijkspanning
   De voltmeter op wisselspanning
   Aandachtspunten bij het gebruik van een A-meter
   Meten van gelijkstroom
   Meten van wisselstroom
   Aandachtspunten bij gebruik van een ohmmeter
   Meten van weerstanden
   Aandachtspunten bij het gebruik van een watt-meter
   Meten van het vermogen
   Meten van de fase – opeenvolging met de draaiveldmeter
  18. Gevaren van elektriciteit:
   Gevaren van elektriciteit voor mens en omgeving
   De effecten van elektriciteit
   Wat doen bij elektrocutie ?
   De vitale stappen bij elektrocutie

PRAKTISCH
 • WANNEER
  Datum: 17 mei 2018 van 07:30 tot 15:30. Vervolg: 18/05/2018, 24/05/2018 et 25/05/2018
 • WAAR
  Iristech+
  Sint-Denijsstraat 117
  Brussel
 • KOSTPRIJS
  Voor bedrijven tot en met 50 werknemers: €60/dag/bediende
  Voor bedrijven met meer dan 50 werknemers: €120/dag/bediende

 • Na inschrijving verschijnt een bevestigingspagina.


LESGEVERCONTACTPERSOON VOOR MEER INFORMATIE
 • Iristech